avtorica besedila: Simona Pajk, waldorfska učiteljica, razredna učiteljica 3. razreda na Waldorfski Osnovni Šoli Ljubljana

O WALDORFSKI ŠOLI

To šolsko leto je  svoja vrata odprla  tretja waldorfska šola v Sloveniji. Dolgo smo upali, da se bo to zgodilo na Gorenjskem – pa so nas  Celjani prehiteli. Želimo jim vso srečo in veliko  zadovoljnih učencev ter staršev.
Mi smo na vrsti naslednjo jesen!  V waldorfskem vrtcu v Radovljici in na Hrušici  je kar velika skupina malčkov, ki težko čakajo, da vrtec zamenjajo za šolo.  Le-ti bodo ob vpisu v waldorfsko šolo seveda imeli prednost. Vse ostale, ki bi želeli otroka vpisati k nam, pa pozivamo naj to storijo čim preje!  

Odločitev za vpis ni enostavna in ker se nam oglašate mnogi starši, ki  vas mika, da bi otroka vpisali – pa imate te in one pomisleke oz. vam je toliko stvari nepoznanih in nejasnih, sem se odločila, da v tem in še v nekaj naslednjih prispevkih  odgovorim na najbolj pogosta vprašanja, ki nam jih zastavljate.

WALDORFSKA ŠOLA  – NASTANEK …kdaj, kdo, zakaj …?

Prva waldorfska šola je bila ustanovljena leta 1919, v Stuttgartu v Nemčiji. To je bil čas po prvi svetovni vojni, ko razpad vseh sistemov – tudi in predvsem – vrednostnih, ni obljubljal  gotove in svetle prihodnosti. Lastnik tovarne cigaret » Waldorf Astoria«,  Emil Molt  je bil , tako kot še mnogi drugi izobraženci tistega časa, zaskrbljen za prihodnost Nemčije in ostalih evropskih držav. Verjel je, da je z novimi oblikami izobraževanja možno v otrocih nagovoriti njihov čut za človečnost, skrb za druge ljudi in za Zemljo. Zavedal se je, da nova vzgoja ne sme biti naravnana le na intelektualni razvoj otroka, pač pa mora nagovoriti tudi njegov čut za umetnost in socialne veščine.  Tako je Molt  nagovoril svojega dobrega prijatelja in takrat že javno uveljavljenega  Rudolfa Steinerja, da je postavil temelje waldorfski pedagogiki  – in  začelo se je.

WALDORFSKE ŠOLE  – od začetka do danes …

Waldorfska vzgoja je najhitrejše rastoče neodvisno gibanje na svetu!

Leta 1919 ob ustanovitvi, so odprli osem razredov, ki jih je obiskovalo 856 otrok.  V petem letu delovanja je bilo na šoli v Stuttgartu že 23 razredov! Leta 1928 so odprli prvo waldorfsko šolo v ZDA.

Danes  deluje  več kot 600 šol po celem svetu, na vseh kontinentih.  Obiskuje jih preko 70.000 učencev.

Čeprav si vse waldorfske šole delijo isto filozofijo, hkrati niso centralno organizirane. Se pa medsebojno povezujejo  in sodelujejo. Vsi smo del velike waldorfske družine…in tako, to  vam povem mimogrede, naši dijaki nimajo težav s potovanjem po svetu, saj  vedno lahko prespijo na waldorfski šoli, ki jo najdejo skoraj v vsakem večjem mestu.

RUDOLF STEINER   ( 1861- 1925)
Utemeljitelj waldorfske pedagogike, sicer pa tudi filozof, pesnik, pisatelj , prevajalec…Bil je začetnik antropozofije (znanosti o ljudski modrosti), antropozofske medicine, euritmije , biodinamičnega poljedeljstva… Jasnost njegove misli in  vso njegovo širino zaslutite iz stavka, ki ga je izrekel na enem od njegovih tečajev: »Konec tega stoletja bodo naša živila tako prazna, da za človekovo prehrano ne bodo več uporabna, polnila bodo le njegov želodec, a resnično prehranjevati človeka ne bodo več mogla«; Podobno so njegove trditve in ugotovitve v pedagogiki  močno aktualne  tudi še danes.

ORGANIZACIJA WALDORFSKE ŠOLE  V SLOVENIJI
Pri nas je bila prva waldorfska šola ustanovljena  leta 1992 v Ljubljani. Začeli so z oddelkom prvega in drugega razreda osnovnošolskega izobraževanja.  Danes  deluje v Ljubljani enota vrtca, devet razredov osnovne šole (nekateri imajo po dve paralelki) in štirje razredi  gimnazije.  Waldorfska šola in vrtec sta še  v Mariboru, z letošnjim letom tudi v Celju. Vrtci delujejo na Hrušici in v Radovljici ter v Murski Soboti. 
Vsi zaposleni  dosledno sledimo načelom waldorfske pedagogike, ob tem, da se prilagajamo slovenskim razmeram. Namreč tudi naši učenci  se preverjajo z NPZ-ji (nacionalno preverjanje znanja), kjer smo z rezultati običajno nad slovenskim povprečjem in seveda – naši dijaki se vpisujejo na  javne fakultete, ki imajo svoje pogoje za vpis.     

(0bjavljeno v brezplačniku Jeseniške Novice, 30. septembra 2011)

Prošnjo za vpis v prvi razred (2012/2013) waldorfske šole Radovljica  lahko pošljete na naslov:   Waldorfski vrtec Radovljica  / za vpis v prvi razred /, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.   Prošnji za vpis (napišete jo sami – ni obrazca) priložite življenjepis otroka in navedete razloge za odločitev za vpis v waldorfsko osnovno šolo.