Delavnice
Vsako leto v adventnem času pripravimo delavnice za starše, na katerih izdelujemo stvari, ki jih predstavimo (prodajamo) na božičnem sejmu. Izkupiček je namenjen lažjemu delovanju obeh vrtcev.

Delovne akcije
Starši pomagajo pri urejanju notranjih prostorov vrtca in tudi pri urejanju okolice, igrišča.

Skupna praznovanja in pomoč pri dogodkih
Starše povabimo na popoldanska praznovanja (npr. praznik svetilk, adventni vrtiček, kresovanje…). Včasih so starši spremljevalci (npr. pri obisku kmetije) ali pa celo organizatorji kakega dogodka (npr. noč čarovnic v kavarni Kino Radovljica).