Zavod za razvoj waldorfskih šol
Streliška 12

VPIS V PRVI LETNIK IZOBRAŽEVANJA ZA WALDORFSKE UČITELJE ALI VZGOJITELJE

Za vse, ki jih zanimajo vprašanja o razvoju človekovih zmožnosti v izobraževanju otrok od vrtca do zaključka pubertete, bomo s septembrom 2013 pričeli triletni študij za waldorfske vzgojitelje in učitelje. Izobraževalno delo se  bo odvijalo en, včasih tudi dva vikenda v mesecu: v petek zvečer, soboto cel dan in nedeljo dopoldne. Vsak letnik bo imel v pričetku julija  enotedensko intenzivno delo. Poleg predavanj, umetniškega in praktičnega delovanja bo  potrebno prebrati tudi določene literarne, oziroma pedagoške vsebine ter občasno izdelati domačo nalogo. V tretjem letniku se bodo seminaristi srečali s pedagoškimi vajami in hospitacijami v ustrezni pedagoški ustanovi, kajti naš cilj je, da ob koncu izobraževanja del pedagoškega procesa samostojno predstavijo pred otroki. Izobraževanje se zaključi z zaključno nalogo, ki vsebuje povzetke tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela izbrane teme.

Zavedamo se, da vključitev v izobraževanje zahteva veliko osebne angažiranosti vsakega udeleženca, a to je tudi naš namen, saj izobraževanje ne temelji na opravljanju izpitov, ampak je spodbuda za pričetek notranjega razvoja, samostojnega študija in razvoja ročnih, umetniških in gibalnih sposobnosti. Waldorfska pedagogika zahteva stalni študij in udejstvovanje tudi na umetniškem področju.

Prvo leto študija je skupno za vse. Po prvem letniku se razdelimo na učiteljsko in vzgojiteljsko skupino, ki imata različna programa v drugem in tretjem letniku.

Predavanja potekajo na Waldorfski šoli Ljubljana. Cena za posamezni letnik je 1800 €, katero lahko plačate v 12 obrokih preko položnic. Če sta v seminar vključena dva iz iste družine, lahko plačata le ceno za enega.
Če vas izobraževanje zanima, nam pošljite pisno prijavo na naslov Waldorfska šola Ljubljana – za izobraževanje, Streliška 12, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov marjeta.privsekstoka@waldorf.si

Prijava naj vključuje:
vaš življenjepis, kjer se nam predstavite,
izobrazbo,
dosedanje profesionalne izkušnje,
dosedanje poznavanje waldorfske pedagogike,
vizijo osebne profesionalne poti.

Prijave zbiramo do torka 21. maja 2013. V soboto, 8. junija 2013, imamo ob 16.30 srečanje vseh tistih, ki se želite vključiti v triletno izobraževanje.

Če imate še kakršna koli dodatna vprašanja, na katera bi radi dobili odgovore preden pošljete prijavo ali se udeležite informativnega srečanja, se lahko obrnete na vodjo izobraževanja, gospo Vero Grobelšek in sicer po elektronski pošti na naslov:
vera.grobelsek@waldorf.si

V letošnjem letu (2012) smo imeli organizirana srečanja, kjer so se obiskovalci seznanili s široko paleto našega delovanja. Srečanja so bila enkrat mesečno ob sobotah in poimenovali smo jih Šola življenja, saj odgovarjajo na potrebe in izzive današnjega časa. Če bo zanimanje dovolj veliko, lahko s tako obliko dela nadaljujemo. Primerna so predvsem za tiste, ki niso toliko osredotočeni na pedagogiko, jih pa zanimajo priložnosti in vprašanja moderne družbe, razvoj in vloga posameznika v njej, ki naj ima možnosti za celostni razvoj, ne le intelekta, ampak tudi čustev in volje. To bomo razvijali ob praktičnih, umetniških in plesno gibalnih dejavnostih.

Če bi radi nadaljevali le ta mesečna sobotna srečanja, nam napišite, da želite obiskovati Šolo življenja. Ceno za to obliko dela bomo oblikovali naknadno glede na število prijav, ne bo pa presegala 50 € mesečno.
Tudi te prijave zbiramo do torka, 21. maja, glede srečanja pa vas bomo naknadno obvestili.

Lepo pozdravljeni,

Vera Grobelšek in Iztok Kordiš 
        

——-

Izobraževanje in usposabljanje

Za stalen razvoj in zagotavljanje kvalitete poučevanja in celotnega dela zavoda posvečamo veliko pozornosti stalnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Vsako leto se program naredi na podlagi prepoznanih potreb in možnosti.

Izobraževanje v okviru konferenc in aktivov
Del tedenskih pedagoških konferenc je namenjen tudi študiju literature predvsem s področja waldorfske pedagogike in s področja antropozofije.  S tem gradimo skupno zavest in vzpodbujamo samostojen študij doma.

Izobraževanje ob podpori mentorjev šole in drugih strokovnjakov
Zunanji strokovni sodelavki vrtca sta  Jill Teplin in Eva Fuschs. Sodelujemo tudi z Brigitte Goldmann, Samom in Claudijo Simčič in Paulo Miljevič. Svetovalka na področju zdravilne pedagogike je Ilse Denck iz Gradca. Strokovno pomoč pa so nam pripravljeni nuditi tudi učitelji: Godi Keller, Jan in Ingrid Thiessen, Anders Hoier, David Brierley, Andraž in Renate Gaidas, Sara Kane, Martin Baker, Christof Wiechert. Poleg strokovne pomoči učiteljem in vzgojiteljem ponavadi pripravijo nekaj predavanj za starše.

Izobraževanje za pridobitev waldorfske specializacije
Vsi pedagoški delavci so dolžni opraviti waldorfsko specializacijo. To velja tako za učitelje kot tudi vzgojitelje.

Izobraževanje v tujini
Učitelji, vzgojitelji in ostali zaposleni se v tujini na različnih waldorfskih ustanovah udeležujejo srečanj, seminarjev in pouka.