Praznovanja in druge kulturne dejavnosti 

Prazniki v šolsko delo vpeljujejo ritem dogajanj.

Ne gre za klasično versko praznovanje pač pa za spoznavanje duhovnega ozadja praznovanj ter njihovega mesta v slovenskem prostoru.

Pomembni prazniki v waldorfski šoli so:

– mihaelovo (črpanje moči za “boj z zmajem” – na boj s težavami na katere naletimo)

– martinovo (praznik luči in dobrote)

– miklavževanje (poudarek ni le na dobivanju daril ampak predvsem na dajanju daril)

– božič

– trije kralji

– pust

– velika noč

– kresovanje

Vsako leto se organizirajo trije šolski prazniki, kjer se vsak razred predstavi s svojim programom, ki se navezuje na učno snov. Učitelji in učenci skupaj razmislijo, s čim lahko pripomorejo k skupnemu šolskemu življenju in utripu.

Pomembni kulturni dogodki so še:

– ogled zaključnih iger, evritmijskih predstav, projektov 8. razreda ter raznih kulturnih nastopov posameznikov.