Izpolnjujejemo zakonske zahteve za pridobitev financ iz javnih sredstev in smo registrirani kot zasebni vrtec. Na podlagi  Zakona o vrtcih nam pripada 85% sredstev, ki bi jih lokalna skupnost nakazala za posameznega otroka v svoji občini glede na socialni status družine in glede na ekonomsko ceno vrtcev v svoji občini. To pomeni, da oddelki pridobivajo finance iz vseh tistih občin, od koder otroci prihajajo. Zaradi tega zavod za OE Gorenjsko podpiše pogodbe z občinami Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bled, Radovljica, Komenda, Kranj in Ilirska Bistrica (oz. s tistimi občinami, od koder prihajajo otroci).

Višina prispevka staršev je razlika med ekonomsko ceno našega vrtca in prispevkom občine. Starši morajo, tako kot v javnih vrtcih, izpolniti vlogo za znižano plačila vrtca.

Za kosilo plačujejo vsi starši enoten znesek. Cena kosil ni vključena v ceno vrtca in se plačuje posebej.

Vpisnina pripada vrtcu in predstavlja enkraten znesek, ki ga starši vplačajo ob vpisu otroka v vrtec. Vpisnina predstavlja zagotovilo, da bo otrok naš vrtec za gotovo obiskoval. Višina vpisnine znaša 100 EUR, vanjo so všteti stroški izdaje publikacije, sprejemnih pogovorov in ostalih priprav na vpis otroka. Vpisnino vrtec vrne staršem le v primeru, ko se za izpis otroka odloči vrtec oz. pedagoški kolegij vrtca.

Prispevki staršev se natančneje dogovorijo s Pogodbo o prispevkih za otroka in Pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane. Redno plačevanje prispevkov je pogoj za obiskovanje waldorfskega vrtca. Starši se zavežejo, da bodo prispevke redno plačevali in sicer za vse mesece v letu v skladu z določili pogodb.