NUJNO VARSTVO V ČASU PRAZNIKOV IN POČITNIC

Potreba otroka je, da vsaj del letnega časa preživi z družino. Otrok si v tem času odpočije in nabere nove moči za vsakodnevno bivanje v skupini. Pomembno je negovati skupni družinski čas. Otrokova osnovna potreba in pravica je, da preživlja otroštvo predvsem v krogu družine.

V času poletnih počitnic vrtec organizira nujno varstvo. Za nujno varstvo naj bi starši prijavili otroke, če zanje ne morejo zagotoviti druge ustrezne oblike varstva.  Starši potrdijo prisotnost otroka v času nujnega varstva na seznamu, ki ga vzgojiteljice izobesijo na oglasni deski posamezne skupine. V dneh, ko je zaprt vrtec Sončnica, poteka nujno varstvo v vrtcu Čebelica in ko je zaprt vrtec Čebelica, poteka nujno varstvo v vrtcu Sončnica.

Vrtca Sončnica in Čebelica sta sočasno zaprta en teden (od petka, 26.7. do petka 2.8. 2013) in v tem času nujno varstvo ni mogoče.

Delo vzgojiteljic v waldorfskem vrtcu je v času poletnih počitnic namenjeno pedagoškemu delu, načrtovanju in izobraževanju. Vzgojiteljica se v času počitnic temeljito pripravlja za pedagoško delo z otroki v posameznem letnem času.

Priprave zajemajo:

-študij ritmov in dogajanj v naravi in človeku ter razumevanje duhovnega pomena dogodkov v letnem času, skozi to tudi notranjo uglasitev vzgojiteljice s tem letnim časom,

-udeleževanje izobraževalnih srečanj v tujini in doma,

-izbor in učenje pravljic,

-pripravo lutkovnih igric,

-sestavljanje rajalnih iger, prstnih iger, ritmičnih iger,

-pripravo praznovanj in rojstnih dni,

-pripravo za delo s starši (starševski večeri, delavnice, pogovori, obiski na domu),

-izdelovanje in popravljanje igrač, nabava materiala za pedagoško delo,

-čiščenje in prenavljanje prostorov.

Priprave na delo v posameznem letnem času zahtevajo dolgotrajnejše in poglobljeno delo, zato je primeren čas za izvajanje takšnega dela prav čas počitnic.

KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

Vrtec sledi ritmu šolskega koledarja, kar pomeni, da je vrtec zaprt:
– med božičnimi počitnicami   (24. 12. 2011  –   01. 01. 2013)
– med prvomajskimi počitnicami  (29. 04. 2013 –   03. 05. 2013)
– med poletnimi počitnicami: vrtec Sončnica (8. 07. 2013 –  5.8.  2013) in vrtec Čebelica (26.7. 2013 – 26.8. 2013)

Državni prazniki in dela prosti dnevi (vrtec zaprt):
dan reformacije – 31. 10. 2012
dan spomina na mrtve – 1. 11. 2012 in 2.11.2013
Božič – 25. 12. 2012
dan samostojnosti – 26. 12. 2012
novo leto – 1. 1. 2013
slovenski kulturni praznik – 8. 2. 2013
velikonočni ponedeljek – 1. 4. 2013
dan upora proti okupatorju – 27. 4. 2013
praznik dela – 1. in 2. 5. 2013