Za napredovanje in razvoj otrok je zelo pomembno sodelovanje med učitelji in starši.

Starši so vključeni v razne organe zavoda (npr. svet staršev, svet zavoda,…). vsaka razredna skupnost organizira roditeljske sestanke, starševske večere in predavanja. Srečujejo se tudi na govorilnih urah.

Otrokom v nižjih razredih veliko pomeni, če njihovo družino učitelj obišče na domu.

Učitelji in starši skupaj organizirajo izlete ali pa delavnice, kjer se srečujejo in pogovarjajo, s skupnimi močmi pripravijo npr. božični sejem,…

Z vsem skupnim delom dajemo otroku občutek povezanosti, enotnosti, kar ga navdaja z občutkom varnosti.