V waldorfskem vrtcu izvajamo naslednje dejavnosti:

Rajanje
V ritmično-rajalnih igrah se otrok na domišljijsko bogat način seznanja s stvarmi in pojavi iz svojega okolja.
Izražamo jih v gibih, ki kažejo njihovo bistvo. Te stvari in pojavi so npr.: kmet, ki seje, cvetlica, ki raste in cveti, veter, ki veje, sonce, ki pošilja žarke v svet, grom, ki doni, deževne kapljice, ki kapljajo in škrebljajo, zajec, ki poskakuje, jež, ki se zvije v klobčič in razpre svoje bodice itd.
S tem, ko otrok izraža takšno dogajanje z gibanjem ter ob tem govori in poje ustrezno besedilo, dan za dnem na optimalen način goji jezik in govor. Hkrati je ritmično-rajalna igra vsebinsko usklajena z letnimi časi. V izvedbi se menjavata govor in glasba ob spremljajočem gibanju in tako ima otrok možnost, da svoji starosti primerno doživlja enost, celovitost besede, zvoka in gibanja. Rajalna igra je tako istočasno jezikovno-govorna, glasbena in gibalna vzgoja, kakor tudi vzgoja doživljanja narave in letnih časov. Vsako rajanje izvajamo vsaj dva tedna.

Prstne igre
Z ritmičnimi verzi, ki jih spremljamo z gibi prstov, se otroci učijo diferenciranega govora in motoričnih spretnosti.

Pravljice, zgodbe in lutkovne igre
S pravilno izbranimi pravljicami, zgodbami in lutkovnimi igrami posredujemo otroku podobe in doživetja duševno-duhovnih procesov. Ponavljanje pravljice ali zgodbe okrepi otrokovo voljo in spodbuja sposobnost koncentracije. Omogoča mu, da se poveže z vsebino pripovedi. Pri starejših otrocih je to tudi sredstvo, ki ga uporabljamo za vzgojo moralnih vrednot. Isto pravljico in lutkovno igro izvajamo več tednov.

Umetniške dejavnosti
To so risanje z voščenimi bloki, slikanje v tehniki mokro na mokro, oblikovanje iz čebeljega voska, izdelovanje volnenih slik ali peka kruha ter torte za rojstni dan. Otroci rišejo z voščenkami iz čebeljega voska, slikajo pa z mineralnimi barvami. Umetniške dejavnosti razvijajo otrokovo senzibilnost za dojemanje sveta in vzgajajo k lepoti.

Prosta igra
Prosta igra je temeljna in najpomembnejša dejavnost predšolskih otrok. V igri ima otrok možnost izraziti svoje izkušnje in počutja. Pri igri se otrok povezuje s svetom, obenem pa pride do novih spoznanj. Igra je za otroka tako pomembna kot za odraslega delo. Otroka vodi k socialnemu vedenju, domišljiji, iniciativnosti, pogumu za svobodno ustvarjalnost. Prosta igra razvija socialne procese v skupini in daje otroku možnost samostojnosti, samozavesti ter svobodne volje.

Priprava na šolo
Za otroke, ki zadnje leto pred vstopom v šolo obiskujejo vrtec, ponujamo dejavnosti, ki so v skladu s starostjo in individualnimi potrebami otroka. Te dejavnosti so še vedno povezane s temeljnimi principi, ki jih negujemo v vrtcu – odnos do lepega, naravnega, da otrok lahko razvija svoje čute in odgovornost do vsega, kar dela na spontan in neobremenjujoč način.