Klasičnih učbenikov v waldorfski šoli ne uporabljajo. Učenci imajo zvezke (ki jih dobijo v šoli) in vanje zapisujejo obdelano snov.

Zvezki so običajno prave male mojstrovine saj so opremljeni z ilustracijami in zasnovani kot “osebni  učbeniki”.

Za razširitev znanja, pripravo referatov, si učenci v višjih razredih pomagajo s knjigami, ki so na razpolago v knjižnicah.

Spričevalo waldorfske šole podaja globji vpogled v razvoj posameznega otroka.

Učenci jih dobijo enkrat letno, ob koncu šolskega leta. Spričevalo ni samo prikaz otrokovega napredka, učenci in starši dobijo natančne opise dosežkov pri učnem delu, razvoju, o samostojnosti, interesih in odnosu učenca.

Opisno spričevalo daje tudi predloge za delo v prihodnjem šolskem letu. Opisne ocene so za potrebe prehoda v javno osnovno šolo ali za nadaljne šolanje na srednji šoli pretvorijo v številčne ocene.

Fotografije: Pavle Povše