PREDSTAVITEV ZAVODA IN WALDORFSKE ŠOLE LJUBLJANA

Ime in sedež zavoda: WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
Ustanovitelj zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Waldorfska šola Ljubljana:
ZAVOD ZA RAZVOJ WALDORFSKIH  ŠOL
Datum ustanovitve: 1. 9. 1992

Waldorfska šola Ljubljana je javno priznana šola, ki že devetnajsto leto raste korak za korakom. Zavod sestavljajo naslednje enote: vrtec, osnovna šola, srednja šola, glasbena šola, OE Maribor in OE Gorenjska z vrtcema na  Hrušici in v Radovljici, OE Celje z vrtcem in osnovno šolo in OE Pomurje z vrtcem.  Skupaj zavod obiskuje več kot 611 otrok.

PREDSTAVITEV OBMOČNE ENOTE GORENJSKA

OE Waldorfski Vrtec in šola Gorenjska
(Waldorfska osnovna šola Radovljica, vrtec Sončnica — Jesenice ter vrtec Čebelica — Radovljica)
Sedež OE Gorenjska: Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Septembra 2008 smo odprli prvi waldorfski vrtec na  Gorenjskem in sicer na Hrušici – Sončnica je razsvetlila en oddelek otrok. Sončnici se je septembra 2009 z enim oddelkom otrok priključila še Čebelica v Radovljici. V vrtčevskem letu 2010/11 pa je Čebelica razširila svoja krila kar za dva, v letu 2011/12 pa že za tri oddelke otrok.

Vrtec Sončnica
Ulica Viktorja Kejžarja 35
4270 Jesenice
Telefon: 041 464 688 (Polonija Olip)

Vrtec Čebelica
Kranjska cesta 4
4240 Radovljica
Telefon: 041 451 229 (Andreja Palčič)

E-pošta: gorenjska@waldorf.si

Poslovni čas vrtca Sončnica je od 7.00 ure do 15.30, vrtca Čebelica pa od 7.00 ure do 16.00 ure.

ŠOLA

Andreja Palčič – stiki z javnostmi

Mateja Korošec – pedagoški vodja

Bojana Goltez Košir – poslovno področje

E-pošta: gorenjska@waldorf.si

Telefon: 041 415 726