VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2016/17 za vrtec in šolo

V MESECU FEBRUARJU IN MARCU 2016 VABIMO K VPISU
– V VSE VRTČEVSKE SKUPINE
– V 1., 2., 3., 4., in 5.  RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Prijava za vrtec : izpolnite VPISNI LIST (VPISNI-LIST-VRTEC-OBRAZEC-šol.leto-2016-17) in nam ga
A)    prinesite osebno v vrtec Sončnica na Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35 – od ponedeljka do četrtka od 13.30 do 15.30 ali
B)    prinesite osebno v vrtec Čebelica v Radovljici, Kranjska cesta 4 – od ponedeljka do četrtka od 13.30 do 15.30 ali
C)    pošljite na naslov:  Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali
D)    po elektronski pošti na naslov: gorenjska@waldorf.si.
Po prejetju prijave boste vabljeni na razgovor, kjer bomo opravili vse ostale formalnosti.

Prijava za šolo:  izpolnite obrazec (VPISNI-LIST-ŠOLA-OBRAZEC-šol.leto-2016-17), napišete  kratek življenjepis otroka in razloge zakaj ste se odločili za vpis v našo ustanovo.  Prijavi priložite otrokovo fotografijo. Vse navedeno pošljete na naslov:  Waldorfski vrtec in šola Gorenjska, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica ali po elektronski pošti na naslov: gorenjska@waldorf.si.

Več informacij o šoli in srečanjih za starše bodočih prvošolčkov si lahko preberete tukaj.

Po prejetju prijave boste vabljeni na razgovor kjer bomo opravili vse ostale formalnosti.
Ob vpisu, na razgovoru, se za šolo in vrtec plača vpisnina v višini 135 EUR.

Vpisni postopek v vrtec

Vrtec vpisuje otroke od prvega leta starosti do vstopa v šolo, glede na prostorske zmožnosti vrtca in zrelost otroka.

Starši izrazijo željo za vpis s pisno prošnjo. Prošnja vsebuje osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov in telefonsko številko). Vsakega prijavljenega otroka vpišemo na čakalno listo. Skupine se dopolnjujejo s čakalne liste, ki nastaja čez celo šolsko leto, in na podlagi rednega vpisa otrok iz javnega razpisa. Javni razpis in vpis v vrtec običajno potekata v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.

Starše s čakalne liste povabimo na informativni sestanek, na katerem jih seznanimo z osnovnimi podatki o delovanju vrtca in odgovarjamo na vprašanja v zvezi s pedagogiko in organizacijo.

Starše povabimo na sprejemni pogovor, če je otrok sprejet v vrtec, kar pomeni, da je sprejem potrdil tudi pedagoški kolegij. Na pogovor je povabljena vsa družina. Starša vzgojiteljico seznanita z dogodki in s podrobnostmi, ki so pomembni za otrokov razvoj. Hkrati vzgojiteljica odgovarja na njuna vprašanja. Starši dobijo v podpis Pogodbo o prispevkih za otroka ter Pogodbo o zagotavljanju prehrane. Dobijo tudi Informacijski list o ceni in delovnem času vrtca. Starši naj bi se dokončno odločili o vstopu otroka v vrtec v petih dneh od zaključka razgovora. V primeru, da otroka ne vpišejo, omogočimo vpis naslednji družini na čakalni listi.

Na podlagi prejetih pogodb Waldorfska šola izda staršem položnico za vpisnino, ki znaša 135 eur. Če je ne poravnajo v roku, lahko iz čakalne liste povabimo na razgovor naslednjo družino. S plačilom vpisnine in podpisom pogodb je njihova odločitev jasna in mesto za otroka v skupini potrjeno.

Postopek vključevanja otroka med vrstnike se staršem natančneje predstavi na informativnem sestanku in sprejemnem pogovoru.