Vzgojno-izobraževalni programi zavoda temeljijo na principih waldorfske pedagogike in imajo status programov, ki so pridobili javno veljavnost, saj jih je po predhodnem mnenju Evropskega združenja waldorfskih/Steinerjevih šol ECSWE oz. Mednarodnega združenja waldorfskih vrtcev potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje ter so vpisani v razvide izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.