VRTEC

Vrtec ima svoj pedagoški kolegij, v katerega so vključeni vsi pedagoški delavci vrtca. Na pedagoških aktivih ali konferencah se tedensko srečujejo vsi pedagoški delavci in na ta način odgovarjajo na pedagoška vprašanja, ki nastajajo v tedenskem vzgojno izobraževalnem procesu.

V vsakem oddelku waldorfskega vrtca sta zaposleni: waldorfska vzgojiteljica in waldorfska vzgojiteljica – pomočnica, na podlagi potrebe, možnosti in soglasja pedagoške konference pa lahko tudi praktikantka.

V vrtcu so redno zaposlene vzgojiteljice Tina Jakopič, Andreja Palčič, Tadeja Štular in Polonija Olip ter vzgojiteljice pomočnice Katka Žbogar, Sonja Hudeček, Barbara Stevanovič, Alenka Tomažin in Tjaša Ličof.

Število otrok

Število otrok v posameznem oddelku waldorfskega vrtca oblikujemo na podlagi odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Odločitev o tem, kako bodo posamezni oddelki oblikovani, vsako leto sprejme pedagoški kolegij.
Vzgojitelji se permanentno izobražujejo in tako lahko vedno zadovoljijo potrebo po novih oblikah vzgojno izobraževalnega procesa in novih značilnostih generacij, ki prihajajo v vrtec.
Delo oddelka vodi vzgojiteljica – vodja oddelka, pomaga pa ji vzgojiteljica – sodelavka. Obe hkrati sta prisotni v oddelku najmanj 5 ur.

V šolskem letu 2014/15 je v oba vrtca OE Gorenjska vključenih 53 otrok.

ŠOLA

Šolsko leto 2014/2015:

1. razred 15 otrok  razredničarka : Tadeja Zgaga, pomočnica razredničarke: Bojana Goltez Košir
2. razred  8 otrok  razredničarka: Katarina Jensterle Nečimer
3. razred 11 otrok    razredničarka: Mateja Korošec