UMETNIŠKI NAČIN POUČEVANJA

V waldorfski šoli poučujemo z umetnostjo, ki prinese novo življenje v znanost in z znanostjo, ki prinese večjo zavest v umetnost.

Tudi pouk matematike je umetnost. Umetnost stoji med mišljenjem in hotenjem ter stoječa v čutenju zajema celega človeka. Rečemo lahko tudi drugače: waldorfska pedagogika je za glavo, roke in srce.

Zmotno je prepričanje, da se na waldorfski šoli vzgajajo le “umetniki”. Waldorfski dijaki so dobrodošli tako na umetniških, družboslovnih kot naravoslovnih fakultetah. Na Norveškem se lahko waldorfski dijaki/študentje vpišejo na vse fakultete, tudi medicinsko, brez državnega izpita. Razlog je predvsem v tem, da so študentje, ki so obiskovali waldorfsko šolo, odprti, imajo razvite interese ter voljo, kar jim omogoča kvaliteten študij.

Fotografija: Pavle Povše