avtorica besedila: Simona Pajk, waldorfska učiteljica, razredna učiteljica 3. razreda na Waldorfski Osnovni Šoli Ljubljana

Učitelj – razrednik

Učitelj, razrednik v waldorfski šoli lahko postane vsak, ki ima zaključeno vsaj sedmo stopnjo izobrazbe (ni nujno pedagoške) in opravi triletno specializacijo na seminarju za waldorfske učitelje. Izobraževanje poteka v Ljubljani, v povezavi z mnogimi predavatelji iz tujine. Ob zaključku morajo seminaristi opraviti določeno število hospitacij v razredih in izdelati diplomsko nalogo. Razrednik sprejme otroke v prvem razredu in jih spremlja do devetega in kot prijatelj, svetovalec tudi še v srednji šoli in naprej. V devetletki razrednik poučuje večino predmetov. Zakaj verjamemo, da je to dobro? Zato, ker se učitelj mora za vsak predmet zelo dobro pripraviti, mnoge podatke in dejstva odkriva spet po dolgem času in tako “sveže” pripravljen stopi pred učence z navdušenjem, snovi ne razlaga rutinsko, pač pa kot “novo odkritje”. V waldorfski šoli ni učiteljev, ki bi lahko stopali v razred nepripravljeni. Vsi se zavedamo velike odgovornosti in tega, da je naše delo ves čas spremljano s strani staršev in ne nazadnje države, ki preverja znanje naših učencev. Kot sem že omenila, so rezultati NPZ-jev običajno malce nad slovenskim povprečjem. Vsak učitelj ima pravico, da za posamezen predmet zaprosi za pomoč. Običajno kemijo, fiziko, glasbo, angleščino in nemščino poučujejo učitelji, ki so specializirani za posameznega od naštetih predmetov.
Sploh pa velja, da je za učenje potrebna dobra atmosfera, povezanost med učiteljem in učencem in sposobnost učitelja, da otroke navduši z določeno snovjo. Tisti, ki še vedno dvomite – pomislite na to, katere predmete v šoli ste se najraje učili, in kaj ste čutili do učitelja, ki vas je ta predmet poučeval. Drug vidik razredništva, ki je celo pomembnejši, pa je, da učitelj otroka spremlja od šestega do štirinajstega leta skozi vsa njegova obdobja – od otroštva do prehoda čez deveto leto (ko se otroci začnejo bolj zavedati sveta okrog sebe) in začetka pubertete. V vseh letih se ustvari globoka vez med učiteljem, otrokom in starši.

Sodelovanje s starši
Za dobro vzgojo in uspešno delo je zelo pomembno, da učitelji in starši stojijo na istem bregu in si pomagajo. Na waldorfski šoli je to sodelovanje še posebej poudarjeno. Zato so vsi starši, ki otroke vpišejo v prvi razred, povabljeni na uvodni intervju, kjer se pogovorimo o vseh otrokovih lastnostih in morebitnih posebnostih. Učitelj razrednik učenca vsaj enkrat v času šolanja obišče na domu, vsaj dvakrat letno ima razred skupen piknik ali izlet, organizirani so “starševski večeri”, na katerih se pogovarjamo o različnih temah, povezanih z vzgojo. Skupaj se lotevamo organizacije raznih prireditev, delavnic … V Ljubljani enkrat letno organiziramo Festival ustvarjalnosti, na katerem sodelujejo tako učenci kot starši in učitelji. Učitelji za božično-novoletne praznike kot darilo učencem in staršem pripravimo božično igro, že tradicionalno – pod vodstvom profesionalne režiserke iz Velike Britanije.

Prav poseben projekt, pri katerem je potrebno tesno sodelovanje, pa je božični semenj. Večino izdelkov, ki se prodajajo na semnju, izdelamo učitelji in starši na skupnih delavnicah. Vsa organizacija, vse dogajanje je izvedeno s skupnimi močmi: od okrasitve šole do restavracije (kjer kuhajo in strežejo starši srednješolcev), postavitve labirinta itd. Zelo odmevna je akcija “znani Slovenci pletejo adventne venčke”, kjer se zberejo vsi “znani starši” naših učencev (iz vseh sfer javnega življenja – od gospodarstva do gledališča, estrade in politike), pa še kdo od njihovih kolegov in ustvarjajo venčke, ki se kasneje prodajajo na semnju.
S prav posebnim ponosom pa vam lahko povem, da letos semnja ne bomo imeli le v Ljubljani, pač pa bo tudi v Radovljici: 3. decembra v prostorih vrtca Čebelica v Radovljici. Že 4. novembra ob 18. uri pa bo na sporedu delavnica mokrega polstenja – izdelave novoletnih okraskov ali obeskov za ključe.

(objavljeno v brezplačniku Jeseniške Novice, 21. oktobra 2011)