WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA – OE GORENJSKA

VABI K VPISU v 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 (in tudi za 2.,3.,4.,5. in 6., 7. razred)

Starši naj k pisni prijavi priložijo:
– otrokove rojstne podatke
– življenjepis otroka
– razloge za vpis v waldorfsko šolo
– otrokovo fotografijo

Prijave za vpis pošljite, do 15. februarja 2018, na naslov:
Waldorfska šola Ljubljana, OE Gorenjska, Glavna cesta 13, 4202 Naklo.

Dodatne informacije dobite po telefonu 041 415 726.

vpisni list – obrazec 2018 2019