OBVESTILO

Waldorfska šola  Ljubljana, OE Gorenjska je s  1.9.2016 preselila svoje prostore šole na novo lokacijo  v  Naklo.

Naslov:  Glavna cesta 13, 4202 Naklo

Tel. : 041 415 726

E-naslov: gorenjska@waldorf.si

Bistvo waldorfske šole je v tem, da otroku ob pravem času, na pravi način posreduje primerne vsebine, ki na otroka pozitivno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogoči razvoj različnih sposobnosti. Odnosi med učiteljem in učencem gradijo pozitivno samopodobo in emocionalne strukture, ki odigrajo bistveno vlogo pri kasnejših vseživljenjskih dosežkih. Za nemoten potek dela v razredu je disciplina izredno pomembna. Tesno sodelovanje s starši, učiteljeva ljubeča avtoriteta in pristop, ki nagovarja celotnega otroka, pomagajo otroku vzdrževati red in ritem. Waldorfske šole delujejo na vseh kontinetih sveta in so največje neversko zasebno vzgojno-izobraževalno gibanje na svetu. Za lažjo predstavo si oglejte spodnji posnetek šole in vrtca Marin Waldorf iz ZDA (v angleškem jeziku).

httpv://www.youtube.com/watch?v=tZmAX5adCl0

KAKŠEN JE NAČIN DELA V ŠOLI?

Steiner Waldorf Schools Fellowship Ltd.  iz Anglije na kratko predstavlja nekatere glavne značilnosti waldorfskih šol:
– kako waldorfska šola neguje duhovni razvoj otroka v skladu z vrednotami šole in brez povezave z določeno vero
– kako je pomembno, da otroci tudi sami “naredijo stvari”, kar predstavlja nadgradnjo osvojenega akademskega znanja
– kako odsotnost testov pri mlajših neguje navdušenje nad učenjem
– pomen tišine in opazovanja kot del šolskega dneva