Posnetek iz Velike Britanije (Steiner Fellowship in the UK) na kratko razloži filozofijo v ozadju waldorfskega pedagoškega pristopa.

Steiner Waldorf Schools Fellowship Ltd  iz Anglije na kratko predstavlja nekatere glavne značilnosti waldorfskih šol:
- kako waldorfska šola neguje duhovni razvoj otroka v skladu z vrednotami šole in brez povezave z določeno vero
- kako je pomembno, da otroci tudi sami “naredijo stvari”, kar predstavlja nadgradnjo osvojenega akademskega znanja
- kako odsotnost testov pri mlajših neguje navdušenje nad učenjem
- pomen tišine in opazovanja kot del šolskega dneva

An Overview of Waldorf Education: The Waldorf Curriculum is illustrated through the medium of classroom work by students from grades one through twelve.

Learning to Read, Part One: The importance of movement and form perception in the teaching of reading in the Waldorf school.

Learning to Read, Part Two: How the Waldorf teacher recapitulates the development of letters through history to teach reading in the primary grades.

Grade Six Geometry: A kaleidoscopic look at the rigorous and beautiful geometrical drawings done by Waldorf sixth graders.

Discover Waldorf Education -- The High School shows the manifold interplay of the Waldorf grade school and high school, as well as the “vertical” and “horizontal” integration of subjects in the high school years.