Waldorfska šola Ljubljana, OE vrtec in šola Gorenjska (waldorfska osnovna šola Radovljica, vrtec Sončnica -- Jesenice ter vrtec Čebelica -- Radovljica), Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica

Vpis v waldorfsko osnovno šolo za šolsko leto 2016/17 že poteka -- informacije o poteku vpisa skupaj z vpisnim obrazcem najdete tukaj.

Bistvo waldorfske šole je v tem, da otroku ob pravem času, na pravi način posreduje primerne vsebine, ki na otroka pozitivno vplivajo in mu s pomočjo celostnega pristopa k poučevanju omogoči razvoj različnih sposobnosti. Odnosi med učiteljem in učencem gradijo pozitivno samopodobo in emocionalne strukture, ki odigrajo bistveno vlogo pri kasnejših vseživljenjskih dosežkih. Za nemoten potek dela v razredu je disciplina izredno pomembna. Tesno sodelovanje s starši, učiteljeva ljubeča avtoriteta in pristop, ki nagovarja celotnega otroka, pomagajo otroku vzdrževati red in ritem. Waldorfske šole delujejo na vseh kontinetih sveta in so največje neversko zasebno vzgojno-izobraževalno gibanje na svetu. Za lažjo predstavo si oglejte spodnji posnetek šole in vrtca Marin Waldorf iz ZDA (v angleškem jeziku).

KAKŠEN JE NAČIN DELA V ŠOLI?

Steiner Waldorf Schools Fellowship Ltd.  iz Anglije na kratko predstavlja nekatere glavne značilnosti waldorfskih šol:
- kako waldorfska šola neguje duhovni razvoj otroka v skladu z vrednotami šole in brez povezave z določeno vero
- kako je pomembno, da otroci tudi sami “naredijo stvari”, kar predstavlja nadgradnjo osvojenega akademskega znanja
- kako odsotnost testov pri mlajših neguje navdušenje nad učenjem
- pomen tišine in opazovanja kot del šolskega dneva